Τεκμήριο ανεξαρτήτως κυβισμού για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα

Τεκμήριο ανεξαρτήτως κυβισμού για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα
Η ιδιοκτησία ενός Ι.Χ. οχήματος άνω των 3.700 κ.εκ. θα πρέπει σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο να συνεπάγεται ελάχιστο ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ   (Φωτογραφία:  A.Π.Ε. )
Read hidden
Στα νέα τεκμήρια διαβίωσης που θα καθιερωθούν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυβισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα.

Στα νέα τεκμήρια βάσει των οποίων θα φορολογείται ο φορολογούμενος αν το ετήσιο εισόδημά του δεν τα καλύπτει συγκαταλέγονται ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ενοίκια, πισίνες, οικιακές βοηθοί και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.

Αναλυτικά, όσον αφορά τα αυτοκίνητα, η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου έως 1.200 κ.εκ. θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 3.000 ευρώ ελάχιστο εισόδημα ετησίως, ενώ για αυτοκίνητα πάνω από τα κυβικά αυτά θα προστίθενται 200 ευρώ ανά 100 κυβικά.

Έτσι, αν για παράδειγμα έχει κάποιος ένα Ι.Χ. 1.600 κυβικών εκατοστών, θα πρέπει να διαθέτει ετήσιο ελάχιστο εισόδημα που αφορά το τεκμήριο του συγκεκριμένου οχήματος 3.800 ευρώ.

Αν έχει Ι.Χ. 2.000 κυβικών εκατοστών, τότε η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται σε 4.600 ευρώ και αν διαθέτει ένα αυτοκίνητο 3.700 κυβικών τότε το ελάχιστο εισόδημα θα διαμορφώνεται σε 8.000 ευρώ.


auto.in.gr

Ελλάδα:  Περισσότερες ειδήσεις

Τα σχόλιά σας

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2017 — 88.083
Δεκέμβριος 2017 — 5.396

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2017

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 10026 11,4%
NISSAN 7194 8,2%
VOLKSWAGEN 6832 7,8%
OPEL 6644 7,5%
PEUGEOT 6503 7,4%
FIAT 6366 7,2%
SUZUKI 5364 6,1%
CITROEN 4107 4,7%
HYUNDAI 4038 4,6%
MERCEDES-BENZ 3920 4,5%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017
15.631.687

Publish read?
Yes
No