Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2014 — 64.830
Νοέμβριος 2014 — 4.983

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2014

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 7298 11,3%
VOLKSWAGEN 6340 9,8%
OPEL 5917 9,1%
NISSAN 5549 8,6%
FIAT 3735 5,8%
HYUNDAI 3618 5,6%
FORD 3363 5,2%
SUZUKI 3218 5,0%
CITROEN 3130 4,8%
SKODA 3111 4,8%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Νοέμβριος 2014
11.600.383