Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2014 — 16.607
Μάρτιος 2014 — 5.866

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2014

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 1858 11,2%
NISSAN 1656 10%
OPEL 1595 9,6%
VOLKSWAGEN 1532 9,2%
CITROEN 1058 6,4%
FORD 983 5,9%
HYUNDAI 932 5,6%
SKODA 904 5,4%
FIAT 873 5,3%
SUZUKI 804 4,8%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014
1.796.787