Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2015 — 25.072
Απρίλιος 2015 — 7.801

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2014

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 2966 11,8%
VOLKSWAGEN 2623 10,5%
NISSAN 2242 8,9%
OPEL 2081 8,3%
PEUGEOT 1627 6,5%
CITROEN 1444 5,8%
FORD 1358 5,4%
SUZUKI 1275 5,1%
HYUNDAI 994 4,0%
AUDI 1.275 4,2%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Απρίλιος 2015
4.695.058