Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2015 — 10.742
Φεβρουάριος 2015 — 4.894

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2014

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 1519 14,1%
VOLKSWAGEN 954 8,9%
OPEL 947 8,8%
NISSAN 847 7,9%
PEUGEOT 743 6,9%
CITROEN 679 6,3%
FORD 660 6,1%
SKODA 460 4,3%
SUZUKI 449 4,2%
HYUNDAI 442 4,1%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος 2015
999.157