Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2015 — 75.805
Δεκέμβριος 2015 — 6.816

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2015

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 8866 11,7%
VOLKSWAGEN 6780 8,9%
NISSAN 6510 8,6%
OPEL 6036 8,0%
PEUGEOT 4855 6,4%
SUZUKI 4044 5,3%
CITROEN 3866 5,1%
MERCEDES-BENZ 3584 4,7%
FORD 3553 4,7%
FIAT 365 4,8%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2015
13.713.526