Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2014 — 48.789
Αύγουστος 2014 — 3.693

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2014

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 5302 10,9%
NISSAN 4615 9,5%
VOLKSWAGEN 4449 9,1%
OPEL 4415 9,0%
HYUNDAI 2917 6,0%
FIAT 2859 5,9%
SUZUKI 2622 5,4%
FORD 2560 5,2%
SKODA 2453 5,0%
CITROEN 2268 4,6%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Αύγουστος 2014
8.336.159