Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2015 — 5.848
Ιανουάριος 2015 — 5.848

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά το 2014

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 870 14,9%
OPEL 553 9,5%
VOLKSWAGEN 526 9,0%
CITROEN 435 7,4%
PEUGEOT 434 7,4%
FORD 392 6,7%
NISSAN 316 5,4%
SUZUKI 299 5,1%
SKODA 273 4,7%
HYUNDAI 251 4,3%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος 2015
999.157