Τελευταίες Ειδήσεις

Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2016 — 58.621
Αύγουστος 2016 — 4.174

Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά

Εταιρεία Πωλήσεις %
TOYOTA 7095 12,1%
NISSAN 6211 10,6%
OPEL 4883 8,3%
VOLKSWAGEN 4799 8,2%
PEUGEOT 4569 7,8%
FIAT 3635 6,2%
SUZUKI 3158 5,4%
MERCEDES-BENZ 2907 5,4%
BMW 2870 4,9%
CITROEN 2276 4,8%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιανουάριος - Ιούνιος 2016
7.842.965