Ελεγκτικές αρμοδιότητες αποκτά η Κομισιόν στο νέο "τοπίο" εγκρίσεων τύπου

Ελεγκτικές αρμοδιότητες αποκτά η Κομισιόν στο νέο "τοπίο" εγκρίσεων τύπου
Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα της Κομισιόν, τα επίπεδα εκπομπών οξειδίου του αζώτου των αυτοκινήτων όταν ελεγχθούν σε πραγματικές συνθήκες υπερβαίνουν έως και κατά 15 φορές το μέγιστο επιτρεπτό όριο, μια πραγματικότητα που η ΕΕ επιθυμεί να ανατραπεί με το προωθούμενο πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου  
Read hidden
Ριζικές αλλαγές φέρνει το νέο ευρωπαϊκό νομοσχέδιο που προωθείται για τις εγκρίσεις τύπου των νέων αυτοκινήτων στην Ε.Ε., καθώς μετά την κάμψη και των αντιστάσεων Γερμανίας και Ιταλίας, τελικώς συμφωνήθηκε ότι υπό το νέο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις αρχές των Κρατών-Μελών που είναι αρμόδιες για τις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει επίσης την δυνατότητα να προβαίνει σε ανακλήσεις, να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αυτοκίνητα αλλά και να επιβάλλει πρόστιμα απευθείας στις «παραβατικές» αυτοκινητοβιομηχανίες τα οποία θα φτάνουν έως και τα 30.000 ανά αυτοκίνητο.

Επίσης θεσμοθετείται όριο ελάχιστων ελέγχων που ένα κράτος πρέπει να διεξάγει σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να εκδοθούν οι εγκρίσεις τύπου ενός νέου αυτοκινήτου αλλά και να διατηρηθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ισχύον πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου νέων αυτοκινήτων προβλέπει ότι μόνο οι κρατικές αρχές του εκάστοτε Κράτους-Μέλους έχουν τη δικαιοδοσία να ανακαλέσουν μια έγκριση τύπου.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο που θα τεθεί προς ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλο, διατηρείται η απαγόρευση για λογισμικά που μπορούν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των ελέγχων ενώ, πλέον οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και στα πρωτόκολλα λογισμικού των αυτοκινήτων.


auto.in.gr

Κόσμος:  Περισσότερες ειδήσεις
Publish read?
Yes
No